ប្រេសិត​អាកាសធាតុ​របស់​ប្រធានាធិបតី​ចូ បៃ​ដិន លោក​ច​ន ឃឺ​រី​បាន​និយាយ​កាលពី​ថ្ងៃ​ពុធ​ទី​២៧​មករា​ថា សហរដ្ឋ​អាម៉េរិក​នឹង​ព្យាយាម​រក្សា​ការចរចា​អាកាសធាតុ​ជាមួយ​ចិន​ដោយ​ទុក​ដាច់​មួយ​ឡែក​សិន​នូវ​ភាព​មិន​ចុះសម្រុង​​ផ្សេង​ទៀត​ដែល​ជះ​ឥទ្ធិពល​ដល់​ទំនាក់ទំនង​ប្រទេស​ទាំង​ពីរ​។​

ប្រេសិត​អាកាសធាតុ​របស់​ប្រធានាធិបតី​ចូ បៃ​ដិន លោក​ច​ន ឃឺ​រី​បាន​និយាយ​កាលពី​ថ្ងៃ​ពុធ​ទី​២៧​មករា​ថា សហរដ្ឋ​អាម៉េរិក​នឹង​ព្យាយាម​រក្សា​ការចរចា​អាកាសធាតុ​ជាមួយ​ចិន​ដោយ​ទុក​ដាច់​មួយ​ឡែក​សិន​នូវ​ភាព​មិន​ចុះសម្រុង​​ផ្សេង​ទៀត​ដែល​ជះ​ឥទ្ធិពល​ដល់​ទំនាក់ទំនង​ប្រទេស​ទាំង​ពីរ​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular