ចិន​បាន​ចាប់ផ្តើម​ប្រើ​វិធី​យក​សំណាក​តាម​រន្ធ​គូទ​ដើម្បី​ធ្វើតេស្តិ៍​រកវីរុសកូរ៉ូណា នៅពេល​​​ក្រុម​គ្រូពេទ្យ​អះអាងថាវិធី​នេះ​មាន​ប្រសិទ្ធភាព​ជាង​ការយក​សំណាក​ចេញ​ពីផ្លូវដង្ហើម​។​

ចិន​បាន​ចាប់ផ្តើម​ប្រើ​វិធី​យក​សំណាក​តាម​រន្ធ​គូទ​ដើម្បី​ធ្វើតេស្តិ៍​រកវីរុសកូរ៉ូណា នៅពេល​​​ក្រុម​គ្រូពេទ្យ​អះអាងថាវិធី​នេះ​មាន​ប្រសិទ្ធភាព​ជាង​ការយក​សំណាក់​ចេញ​ពីផ្លូវដង្ហើម​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular