ខ្សែការពារ សឺ​ជី​អូ រី​ហ្គីល​ឡិន របស់​ក្រុម​មាន់​ខ្នាយ​មាស Tottenham ​នឹង​ត្រូវ​ខកខាន​ការប្រកួត​នា​រាត្រី​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​នេះ​ទល់នឹង​ក្រុម​ហង្ស​ក្រហម Liverpool ក៏ដូចជា​ជំនួប​ដ៏​តានតឹង​ជាមួយ​ក្រុម​តោ​ខៀវ Chelsea និង​ក្រុម​មេឃ​ខៀវ Manchester City ដោយ​សារ​របួស​សាច់ដុំ​។​

ខ្សែការពារ សឺ​ជី​អូ រី​ហ្គីល​ឡិន របស់​ក្រុម​មាន់​ខ្នាយ​មាស Tottenham ​នឹង​ត្រូវ​ខកខាន​ការប្រកួត​នា​រាត្រី​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​នេះ​ទល់នឹង​ក្រុម​ហង្ស​ក្រហម Liverpool ក៏ដូចជា​ជំនួប​ដ៏​តានតឹង​ជាមួយ​ក្រុម​តោ​ខៀវ Chelsea និង​ក្រុម​មេឃ​ខៀវ Manchester City ដោយ​សារ​របួស​សាច់ដុំ​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular