ប្រកួត​បាល់ទះ​មិត្តភាព អបអរសាទរ ការដោះស្រាយ​បញ្ចប់ ទំនាស់​ដីធ្លី​ដ៏​រ៉ាំ​រៃ នៅ​បឹង​ជង្រុក​-៦៧១

ក្រុម​កីឡាករ ចំនួន ៦​ក្រុម បាន​ចូលរួម​ប្រកួត​កីឡា បាល់ទះ​មិត្តភាព សាមគ្គីភាព ដើម្បី​អបអរសាទរ​នូវ​ការដោះស្រាយ​ចប់ នៃ​ទំនាស់​ដីធ្លី​ដ៏​រ៉ាំ​រៃ នៅ​ចំណុច​បឹង​ជង្រុក និង​តំបន់ ៦៧១ ស្រុក​ម៉ាឡៃ​។

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular