ឆ្នាំ​២០២១​នេះ មជ្ឈមណ្ឌល​ជាតិ​ផ្តល់​ឈាម ត្រូវការ​ឈាម ១២ ម៉ឺន​ប្លោក ដើម្បី​ត្រៀម​ទុក ជួយសង្គ្រោះ ដល់​អ្នកជំងឺ

លោក​វេជ្ជបណ្ឌិត សុខ ប៉ូ ប្រធាន​មជ្ឈមណ្ឌល​ជាតិ​ផ្តល់​ឈាម បាន​មានប្រសាសន៍ កាលពី​ថ្ងៃទី​២៧ មករា​ថាៈ នៅ​ឆ្នាំ​២០២១​នេះ មជ្ឈមណ្ឌល​ជាតិ ត្រូវការ​ឈាម​ប្រមាណ ១២ ម៉ឺន​ប្លោក កើនឡើង​ប្រមាណ ២០% ដើម្បី​ត្រៀម​ទុក​ជួយ សង្គ្រោះ ដល់​អ្នកជំងឺ ដែល​ត្រូវការ​ឈាម ជា​ចាំបាច់​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular