អ្នកនាំពាក្យ​ក្រសួងយុត្តិធម៌​ពន្យល់​អំពី​ទិដ្ឋភាព​ច្បាប់​និង​បច្ចុប្បន្នភាព​ករណី​សំណុំរឿង កឹម សុខា​

អ្នកនាំពាក្យ​ក្រសួងយុត្តិធម៌​លោក ជិន ម៉ា​លីន បាន​ពន្យល់​អំពី ទិដ្ឋភាព​ច្បាប់​និង​បច្ចុប្បន្នភាព​ករណី​សំណុំរឿង កឹម សុខា ចំនួន ៥​ចំណុច​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular