ថ្ងៃនេះរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី មួយនាក់ទៀតជាពលករខ្មែរមកពីថៃ និងព្យាបាលជាសះស្បើយ ប្រាំនាក់។គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី២៨ ខែមករាអ្នកឆ្លងសរុប = ៤៦១ នាក់ – អ្នកជាសះស្បើយ = ៤២៨ នាក់ – អ្នកកំពុងព្យាបាល = ៣៣ នាក់៕

ថ្ងៃនេះរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី មួយនាក់ទៀតជាពលករខ្មែរមកពីថៃ និងព្យាបាលជាសះស្បើយ ប្រាំនាក់។គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី២៨ ខែមករាអ្នកឆ្លងសរុប = ៤៦១ នាក់

អ្នកជាសះស្បើយ = ៤២៨ នាក់

អ្នកកំពុងព្យាបាល = ៣៣ នាក់៕។

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular