អាជ្ញា​អេ​ដ​ស៏​ប្រជុំ​ក្រុមប្រឹក្សាបច្ចេកទេស​លើក​ទី​១ ឆ្នាំ​២០២១

អាជ្ញាធរ​ជាតិ​ប្រយុទ្ធ​នឹង​ជំងឺអេដស៍ កាលពី​ម្សិលមិញ​បាន រៀបចំ​កិច្ចប្រជុំ​ក្រុមប្រឹក្សាបច្ចេកទេស​លើក​ទី​១ ឆ្នាំ​២០២១ តាម​វីដេអូ ខន​ហ្វឺ​រេ​ន ។

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular