ទីក្រុង​សេ​ជុង ផ្ដល់​អំណោយ​រថយន្ត​គិលានសង្គ្រោះ ២ គ្រឿង ជូន​ដល់​មន្ទីរ​សុខាភិបាល ខេត្តបាត់ដំបង​

ទីក្រុង​សេ​ជុង នៃ​សាធារណរដ្ឋ​កូរ៉េ ផ្ដល់​អំណោយ រថយន្ត​គិលានសង្គ្រោះ ២ គ្រឿង ជូន​ដល់​មន្ទីរ​សុខាភិបាល តាមរយៈ​រដ្ឋបាល ខេត្តបាត់ដំបង​។

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular