​ប៉ូលិស​បាន​ឆ្មក់​ចូល​ក្នុង​ពិធីជប់លៀង​មួយ​នៅ​ឯ​កោះ​រមណីយដ្ឋាន​ដ៏​ពេញនិយម​មួយ​នៅ​ភាគខាងត្បូង​ប្រទេស​ថៃ​ហើយ​បាន​ចាប់ខ្លួន​ជន​បរទេស​ចំនួន ៨៩ នាក់​ពី​បទ​រំលោភបំពាន​លើ​បទ​ប្បញ្ញត្តិ​ស្តីពី​ការទប់ស្កាត់​ជំងឺ​កូវី​ដ​១៩​។​​បើ​រកឃើញ​ទោសកំហុស អ្នក​ដែល​រំលោភ​ច្បាប់​គ្រាអាសន្ន​នឹង​ត្រូវ​ជាប់គុក ២ ឆ្នាំ និង ផាកពិន័យ ១.៣៣០ ដុល្លារ​។

​ប៉ូលិស​បាន​ឆ្មក់​ចូល​ក្នុង​ពិធីជប់លៀង​មួយ​នៅ​ឯ​កោះ​រមណីយដ្ឋាន​ដ៏​ពេញនិយម​មួយ​នៅ​ភាគខាងត្បូង​ប្រទេស​ថៃ​ហើយ​បាន​ចាប់ខ្លួន​ជន​បរទេស​ចំនួន ៨៩ នាក់​ពី​បទ​រំលោភបំពាន​លើ​បទ​ប្បញ្ញត្តិ​ស្តីពី​ការទប់ស្កាត់​ជំងឺ​កូវី​ដ​១៩​។​​បើ​រកឃើញ​ទោសកំហុស អ្នក​ដែល​រំលោភ​ច្បាប់​គ្រាអាសន្ន​នឹង​ត្រូវ​ជាប់គុក ២ ឆ្នាំ និង ផាកពិន័យ ១.៣៣០ ដុល្លារ​។

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular