មន្ត្រី​ជាន់ខ្ពស់​នូវែ​លសេ​ឡង់​ម្នាក់នៅ​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​នេះ បាន​ណែនាំ​អូស្ត្រាលី​ឱ្យ​ប្រកាន់​យក​វិធីសាស្ត្រ​ទន់ភ្លន់​ចំពោះ​ចិន​ដែល​នេះ​បង្ហាញ​ពី​ការខ្វែងគំនិត​គ្នា​ជា​សាធារណៈ​ដ៏​​កម្រ​រវាង​ប្រទេស​ជិតខាង​ទាំង​ពីរ​ជុំវិញ​មធ្យោបាយ​ដោះស្រាយ​ជាមួយ​ទីក្រុង​ប៉េកាំង​ដែល​កាន់តែ​មាន​អំណាច​ខ្លាំង​ឡើង​។​

មន្ត្រី​ជាន់ខ្ពស់​នូវែ​លសេ​ឡង់​ម្នាក់នៅ​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​នេះ បាន​ណែនាំ​អូស្ត្រាលី​ឱ្យ​ប្រកាន់​យក​វិធីសាស្ត្រ​ទន់ភ្លន់​ចំពោះ​ចិន​ដែល​នេះ​បង្ហាញ​ពី​ការខ្វែងគំនិត​គ្នា​ជា​សាធារណៈ​ដ៏​​កម្រ​រវាង​ប្រទេស​ជិតខាង​ទាំង​ពីរ​ជុំវិញ​មធ្យោបាយ​ដោះស្រាយ​ជាមួយ​ទីក្រុង​ប៉េកាំង​ដែល​កាន់តែ​មាន​អំណាច​ខ្លាំង​ឡើង​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular