​រដ្ឋាភិបាល​ថៃ​កាលពី​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​បាន​រាយការណ៍​ថា ខ្លួន​បាន​រកឃើញ​អ្នក​ឆ្លងកូវី​ដ​១៩​ថ្មី​ចំនួន​៧៥៦​នាក់ ក្នុងនេះ​៧៤៦​នាក់​ជា​ការឆ្លង​នៅក្នុង​ស្រុក និង​១០​នាក់​នាំ​​ចូលមក​ពី​ក្រៅ​។​​ចំនួន​ថ្មី​នេះ​ធ្វើអោយ​ថៃ​មាន​អ្នក​ឆ្លង​ជំងឺ​ផ្លូវដង្ហើម​នេះ​កើន​ដល់​១៦.២២១​នាក់​។​

​រដ្ឋាភិបាល​ថៃ​កាលពី​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​បាន​រាយការណ៍​ថា ខ្លួន​បាន​រកឃើញ​អ្នក​ឆ្លងកូវី​ដ​១៩​ថ្មី​ចំនួន​៧៥៦​នាក់ ក្នុងនេះ​៧៤៦​នាក់​ជា​ការឆ្លង​នៅក្នុង​ស្រុក និង​១០​នាក់​នាំ​​ចូលមក​ពី​ក្រៅ​។​​ចំនួន​ថ្មី​នេះ​ធ្វើអោយ​ថៃ​មាន​អ្នក​ឆ្លង​ជំងឺ​ផ្លូវដង្ហើម​នេះ​កើន​ដល់​១៦.២២១​នាក់​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular