សមត្ថកិច្ច ឃាត់ខ្លួន​មេខ្យល់​ម្នាក់ ពាក់ព័ន្ធ​ករណី​ប្រព្រឹត្ត អំពើ​សញ្ចារកម្ម ពោលគឺ​នាំ​នារី​ក្មេងៗ ស្អាតៗ ជា​អនីតិជន ឱ្យ​រួមភេទ​ជាមួយ​ភ្ញៀវ នៅតាម​ផ្ទះសំណាក់ និង​សណ្ឋាគារ ជា​ថ្នូរ​នឹង​កម្រៃជើងសារ ។​

សមត្ថកិច្ច ឃាត់ខ្លួន​មេខ្យល់​ម្នាក់ ពាក់ព័ន្ធ​ករណី​ប្រព្រឹត្ត អំពើ​សញ្ចារកម្ម ពោលគឺ​នាំ​នារី​ក្មេងៗ ស្អាតៗ ជា​អនីតិជន ឱ្យ​រួមភេទ​ជាមួយ​ភ្ញៀវ នៅតាម​ផ្ទះសំណាក់ និង​សណ្ឋាគារ ជា​ថ្នូរ​នឹង​កម្រៃជើងសារ ។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular