វៀតណាម​រក​ឃើញ​អ្នក​ឆ្លង​៩​នាក់​ទៀត ក្រោយ​រក​ឃើញ​អ្នក​ឆ្លងកូវី​ដ​​ចំនួន៩៩​នាក់​កាលពី​ម្សិល​និង​បញ្ជា​អោយ​ធ្វើ​ចត្តា​ឡី​ស័ក​២១ថ្ងៃដោយសារ​វៀតណាម​កំពុង​រង​ការវាយប្រហារ​ពី​វីរុស​កូរ៉ូណា​ប្រភេទ​ថ្មី​ដូច​នៅ​អង់គ្លេស​ដែល​ឆ្លង​លឿន​និង​​អាច​សម្លាប់​មនុស្ស​ខ្លាំង​ជាង​មុន​ផង​។

វៀតណាម​រក​ឃើញ​អ្នក​ឆ្លង​៩​នាក់​ទៀត ក្រោយ​រក​ឃើញ​អ្នក​ឆ្លងកូវី​ដ​ចំនួន​៩៩​នាក់​កាលពី​ម្សិល​និង​បញ្ជា​អោយ​ធ្វើ​ចត្តា​ឡី​ស័ក​២១​​ថ្ងៃ ដោយសារ​វៀតណាម​កំពុង​រង​ការវាយប្រហារ​ពី​វីរុស​កូរ៉ូណា​ប្រភេទ​ថ្មី​ដូច​នៅ​អង់គ្លេស​ដែល​ឆ្លង​លឿន​និង​​អាច​សម្លាប់​មនុស្ស​ខ្លាំង​ជាង​មុន​ផង​។

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular