ចិន​រឹតបន្តឹង​ភាសា​របស់​ខ្លួន​ចំពោះ​កោះ​តៃវ៉ាន់​កាលពី​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ ដោយ​ធ្វើ​ការព្រមាន​បន្ទាប់ពី​បង្កើន​សកម្មភាព​យោធា​នៅក្បែរ​កោះ​នេះ​ថា “​ឯករាជ្យ​មាន​ន័យ​ថា​សង្គ្រាម​” ហើយ​ថា​កងកម្លាំង​ប្រដាប់អាវុធ​របស់​ខ្លួន​កំពុង​ធ្វើ​សកម្មភាព​ដើម្បី​ឆ្លើយតប​នឹង​ការ​ញុះញង់​និង​ការជ្រៀតជ្រែក​ពី​បរទេស​។​

ចិន​រឹតបន្តឹង​ភាសា​របស់​ខ្លួន​ចំពោះ​កោះ​តៃវ៉ាន់​កាលពី​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ ដោយ​ធ្វើ​ការព្រមាន​បន្ទាប់ពី​បង្កើន​សកម្មភាព​យោធា​នៅក្បែរ​កោះ​នេះ​ថា “​ឯករាជ្យ​មាន​ន័យ​ថា​សង្គ្រាម​” ហើយ​ថា​កងកម្លាំង​ប្រដាប់អាវុធ​របស់​ខ្លួន​កំពុង​ធ្វើ​សកម្មភាព​ដើម្បី​ឆ្លើយតប​នឹង​ការ​ញុះញង់​និង​ការជ្រៀតជ្រែក​ពី​បរទេស​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular