ឧបការី​ទេសាភិបាល​ធនាគារជាតិ​ត្រូវបាន​អញ្ជើញ​ជា​វាគ្មិន​អំពី​ហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់​ការអភិវឌ្ឍ​ប្រកបដោយ​ចីរភាព

លោកស្រី ជា សេរី ឧបការី​ទេសាភិបាល​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា ត្រូវបាន​អញ្ជើញ​ឱ្យចូល​រួម​ជា​វាគ្មិន​ជាមួយនឹង​ថ្នាក់ដឹកនាំ​អន្តរជាតិ​នានា ដើម្បី​ពិភាក្សា អំពី​ប្រធានបទ​សំខាន់​មួយ​ស្តីពី​ហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់​ការអភិវឌ្ឍ​ប្រកបដោយ​ចីរភាព ដែល​នឹង ផ្សាយ​ផ្ទាល់​ជា​អន្តរជាតិ ក្នុង​របៀបវារៈ​ទីក្រុង​ដា​វ៉ូស​នៃ​វេទិកា​សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក ដែល​ត្រូវបាន​រៀបចំឡើង​ចាប់ពី​ថ្ងៃទី​២៥-២៩ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២១​។

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular