បុរស​ម្នាក់​បាន​ស្លាប់​ដោយសារ​របួស​កាលពី​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​នៅ​ប្រទេស​លី​បង់ បន្ទាប់ពី​មាន​ការប៉ះទង្គិច​គ្នា​រវាង​កងកម្លាំង​សន្តិសុខ​និង​ក្រុម​បាតុករ​ដែល​ខឹងសម្បា​ចំពោះ​​វិបត្តិ​សេដ្ឋកិច្ច​ធ្ងន់ធ្ងរ​និង​ការបិទ​ប្រទេស​ទប់ស្កាត់​កូវី​ដ​។​ មនុស្ស​សរុប ២២៦ នាក់​បាន​ទទួល​ការព្យាបាល​របួស​កាលពី​យប់​ថ្ងៃ​ពុធ​។​

បុរស​ម្នាក់​បាន​ស្លាប់​ដោយសារ​របួស​កាលពី​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​នៅ​ប្រទេស​លី​បង់ បន្ទាប់ពី​មាន​ការប៉ះទង្គិច​គ្នា​រវាង​កងកម្លាំង​សន្តិសុខ​និង​ក្រុម​បាតុករ​ដែល​ខឹងសម្បា​ចំពោះ​​វិបត្តិ​សេដ្ឋកិច្ច​ធ្ងន់ធ្ងរ​និង​ការបិទ​ប្រទេស​ទប់ស្កាត់​កូវី​ដ​។​ មនុស្ស​សរុប ២២៦ នាក់​បាន​ទទួល​ការព្យាបាល​របួស​កាលពី​យប់​ថ្ងៃ​ពុធ​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular