ខ្សែប្រយុទ្ធ​ហារី ខេន របស់​ក្រុម​មាន់​ខ្នាយ​មាស Tottenham ប្រឈម​មុខ​នឹង​អវត្តមាន ក្រោយ​រងរបួស​កជើង​ក្នុង​បរាជ័យ​ក្រោម​ថ្វីដៃ​ក្រុម​ហង្ស​ក្រហម Liverpool ៣-១ កាលពី​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​។​

ខ្សែប្រយុទ្ធ​ហារី ខេន របស់​ក្រុម​មាន់​ខ្នាយ​មាស Tottenham ប្រឈម​មុខ​នឹង​អវត្តមាន ក្រោយ​រងរបួស​កជើង​ក្នុង​បរាជ័យ​ក្រោម​ថ្វីដៃ​ក្រុម​ហង្ស​ក្រហម Liverpool ៣-១ កាលពី​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular