អាជ្ញាធរ​រាជធានី ជំរុញ​ខណ្ឌ​ទាំង​១៤ ពង្រឹង​ការអនុវត្ត​វិធានការ ការពារ​ការចម្លង​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩ តាម​ពិធីបុណ្យ និង​ពិធី​រៀប​អាពាហ៍ពិពាហ៍

អាជ្ញាធរ​រាជធានី​ភ្នំពេញ បាន​ជំរុញ​ឲ្យ​អភិបាល នៃ​គណៈ​អភិបាល ខណ្ឌ ទាំង ១៤ ពង្រឹង​ការអនុវត្ត វិធានការ​ការពារ ការចម្លង​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩ នៅតាម​ពិធីបុណ្យ និង​ពិធី​រៀប​អាពាហ៍ពិពាហ៍ ជាដើម ដោយ​រៀបចំ​ទីតាំង​ឈរ ឬ​អង្គុយ សម្រាប់​ភ្ញៀវ និង​អ្នកបំរើ​សេវាកម្ម ក្នុង​ពិធី ដោយ​រក្សា​គម្លាត​សុវត្ថិភាព​បុគ្គល ឱ្យបាន​យ៉ាងតិច ១,៥ ម៉ែត្រ ឡើងទៅ ពី បុគ្គល​ម្នាក់ ទៅ​បុគ្គល​ម្នាក់​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular