បុរស​មាន​បំផុត​របស់​ម៉ិក​ស៊ិ​ច លោក កា​ឡូ​ស ស្លីមឆ្លង​កូវី​ដ​១៩ នៅពេល​ចំនួន​ស្លាប់ដោយកូវីដ១៩​របស់​ប្រទេស​នេះ​ឡើងដល់១៥៥.១៤៥​នាក់និង​ជាប់​ចំណាត់ថ្នាក់​ទី​៣​នៅក្នុង​លោក​បន្ទាប់ពី​អា​ម៉េ​​រិក​និង​ប្រេ​ស៊ីល ដោយ​វ៉ា​ដាច់​ប្រទេស​ឥណ្ឌា

បុរស​មាន​បំផុត​របស់​ម៉ិក​ស៊ិ​ច លោក កា​ឡូ​ស ស្លីមឆ្លង​កូវី​ដ​១៩ នៅពេល​ចំនួន​ស្លាប់ដោយកូវីដ១៩​របស់​ប្រទេស​នេះ​ឡើងដល់១៥៥.១៤៥​នាក់និង​ជាប់​ចំណាត់ថ្នាក់​ទី​៣​នៅក្នុង​លោក​បន្ទាប់ពី​អា​ម៉េ​​រិក​និង​ប្រេ​ស៊ីល ដោយ​វ៉ា​ដាច់​ប្រទេស​ឥណ្ឌា

 

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular