យូ​នី​សេ​ហ្វ​ព្រមាន​អំពី​បញ្ហា​អត់ឃ្លាន​នៅ​តំបន់​អាស៊ី និង​ប៉ាស៊ីហ្វិក​ព្រមទាំង​កម្ពុជា​ដោយ សារ​តែ​កូ​វីដ ១៩

ផលប៉ះពាល់​សេដ្ឋកិច្ច​ដែល​បង្កដោយ​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩​មកលើ​តំបន់ ដែលមាន​ប្រជាជន​ច្រើនជាងគេ​ក្នុង​ពិភពលោក កំពុង​គំរាមកំហែង​ដល់​លទ្ធភាព​ទទួល បាន​អាហារូបត្ថម្ភ​សម្រាប់​ទ្រទ្រង់​សុខភាព​របស់​មនុស្ស ជិត​ពីរ​ប៊ី​លាន​នាក់ នៅ​តំបន់​អាស៊ី និង​ប៉ាស៊ីហ្វិក ដោយ​រួមទាំង​កម្ពុជា ។

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular