កុមារ​១៣.០០០​នាក់ នៅ​ខេត្តសៀមរាប និង​ព្រះវិហារ​នឹង​រួច​ផុតពី​អំពើហិង្សា នៅ​សាលារៀន​

អង្គការ​សង្គ្រោះ​កុមារ ( Save the Children) រួមទាំង​ដៃគូ​រួមមាន អង្គការ ទស្សនៈ​ពិភពលោក ( World Vision) និង​អង្គការ​ផ្លែ​ន​( Plan International) បាន​សម្ភោ​ធ​ជា​ផ្លូវការ​នូវ​គម្រោង “​បញ្ចប់​អំពើហិង្សា​លើ​កុមារ​នៅក្នុង​សាលារៀន​នៅ​កម្ពុជា​” ហៅ​កាត់​ថា “ENDVAC” ដែល​ទទួលបាន​ជំនួយ​តាមរយៈ​មូលនិធិ​បញ្ចប់​អំពើហិង្សា និង​ម្ចាស់ជំនួយ​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​មួយចំនួនទៀត​។

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular