ជំរុញឲ្យមានការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត និងអនាម័យ ឱ្យដល់ទីជនបទ ដើម្បីលើកកម្ពស់ សុខមាលភាពប្រជាពលរដ្ឋ

លោក សុក ហៃ អភិបាលរងខេត្តកំពង់ធំ បានថ្លែងកាលពី ថ្ងៃទី២៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ ដោយស្នើគ្រប់មន្ត្រី ពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ត្រូវធ្វើយ៉ាងណា អោយការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត និងអនាម័យ ដល់ទីជនបទ ឱ្យបាន ដើម្បីលើកកម្ពស់ សុខមាលភាព ក៏ដូចជាចូលរូមកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ របស់ប្រជាពលរដ្ឋ ។

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular