ជំរុញ​ឲ្យ​មានការ​ផ្គត់ផ្គង់​ទឹកស្អាត និង​អនាម័យ ឱ្យដល់​ទីជនបទ ដើម្បី​លើកកម្ពស់ សុខមាលភាព​ប្រជាពលរដ្ឋ​

លោក សុក ហៃ អភិបាលរង​ខេត្តកំពង់ធំ បាន​ថ្លែង​កាលពី ថ្ងៃទី​២៨ ខែមករា ឆ្នាំ​២០២១ ដោយ​ស្នើ​គ្រប់​មន្ត្រី ពាក់ព័ន្ធ​ទាំងអស់ ត្រូវធ្វើ​យ៉ាងណា អោយ​ការផ្គត់ផ្គង់​ទឹកស្អាត និង​អនាម័យ ដល់ទី​ជនបទ ឱ្យបាន ដើម្បី​លើកកម្ពស់ សុខមាលភាព ក៏ដូចជា​ចូល​រូ​ម​កាត់បន្ថយ​ភាពក្រីក្រ របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ ។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular