ក្រុម​អ្នកជំនាញ​បេះដូង​ឈានមុខ​គេ​នៅលើ​ពិភពលោក​កាលពី​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​បាន​ចេញ​សេចក្តីថ្លែងការណ៍​រួម​មួយ អំពាវនាវ​ឱ្យ​អាជ្ញាធរ​នានា​ស្វែងរក​មធ្យោបាយ​ជាបន្ទាន់​ដើម្បី​ប្រឆាំង​នឹង​ផល​ប៉ះពាល់​សុខភាព​ពី​ការ​បំពុលបរិយាកាស​។​​ការ​បំពុល​បរិយាកាស​ក៏​បង្កើន​ហានិភ័យ​នៃ​ជំងឺ​ផ្សេង​ទៀត​ដែរ រួមមាន ការ​គាំងបេះដូង ជំងឺ​ដាច់​សរសៃឈាម​ខួរក្បាល ជំងឺ​ទឹកនោម​ផ្អែមនិងថែមទាំងកូវីដ១៩ថែមទៀត​។​

ក្រុម​អ្នកជំនាញ​បេះដូង​ឈានមុខ​គេ​នៅលើ​ពិភពលោក​កាលពី​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​បាន​ចេញ​សេចក្តីថ្លែងការណ៍​រួម​មួយ អំពាវនាវ​ឱ្យ​អាជ្ញាធរ​នានា​ស្វែងរក​មធ្យោបាយ​ជាបន្ទាន់​ដើម្បី​ប្រឆាំង​នឹង​ផល​ប៉ះពាល់​សុខភាព​ពី​ការ​បំពុលបរិយាកាស​។​​ការ​បំពុល​បរិយាកាស​ក៏​បង្កើន​ហានិភ័យ​នៃ​ជំងឺ​ផ្សេង​ទៀត​ដែរ រួមមាន ការ​គាំងបេះដូង ជំងឺ​ដាច់​សរសៃឈាម​ខួរក្បាល ជំងឺ​ទឹកនោម​ផ្អែមនិងថែមទាំងកូវីដ១៩ថែមទៀត​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular