អង្គការសហប្រជាជាតិនិងស្ថានបេសកកម្មបរទេស ព្រមានអំពីរដ្ឋប្រហារយោធានៅមីយ៉ាន់ម៉ា បន្ទាប់ពីយោធាចោទប្រកាន់អំពីការលួចបន្លំសន្លឹកឆ្នោតនិងទាមទារស៊ើបអង្កេត​​ តែគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតបដិសេធ

អង្គការសហប្រជាជាតិនិងស្ថានបេសកកម្មបរទេស ព្រមានអំពីរដ្ឋប្រហារយោធានៅមីយ៉ាន់ម៉ា បន្ទាប់ពីយោធាចោទប្រកាន់អំពីការលួចបន្លំសន្លឹកឆ្នោតនិងទាមទារស៊ើបអង្កេត​ តែគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតបដិសេធ

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular