ក្រុមការងារ​អន្តរក្រសួង ចុះ​ពិនិត្យ​ធារាសាស្ត្រ ដែល​ខូច ដើម្បី​ស្តារឡើងវិញ​

ក្រុមការងារ​អន្តរ​រួមមាន​ក្រសួង​ធនធានទឹក​និង​ឧតុនិយម ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ទីភ្នាក់ងារ​បារាំង សម្រាប់​ការអភិវឌ្ឍន៍ (AFD) និង​ក្រុមមន្ត្រី​បច្ចេកទេស នៃ​គម្រោង​កម្មវិធី គ្រប់គ្រង​ធនធានទឹក និង​ការផ្លាស់ប្ដូរ កសិកម្ម នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា (Wat4Cam) នៅ​ថ្ងៃទី​២៩ ខែមករា ឆ្នាំ​២០២១ បាន​ចុះ​ពិនិត្យ​ទីតាំង ហេដ្ឋារចនា សម្ព័ន្ធ ធារាសាស្ត្រ នៅក្នុង​ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ដែល​ខូចខាត​ដោយ ទឹកជំនន់​កាលពី​ឆ្នាំ ២០២០ ដើម្បី​វាយតម្លៃ និង​ធ្វើការ​ជួសជុល​ស្ដារឡើងវិញ​។

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular