រដ្ឋាភិបាលថៃនៅថ្ងៃសុក្រទី២៩មករានេះ បានរាយការណ៍អំពីការរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ចំនួន៨០២នាក់ ដែលក្នុងចំនួននេះ ៧៨១នាក់ឆ្លងនៅក្នុងស្រុក និង២១នាក់ ចូលមកពីក្រៅប្រទេស។ តួលេខថ្មីនេះនាំអោយថៃមានអ្នកឆ្លងវីរុសផ្លូវដង្ហើមនេះសរុបកើនដល់ ១៧.០២៣នាក់។

រដ្ឋាភិបាលថៃនៅថ្ងៃសុក្រទី២៩មករានេះ បានរាយការណ៍អំពីការរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ចំនួន៨០២នាក់ ដែលក្នុងចំនួននេះ ៧៨១នាក់ឆ្លងនៅក្នុងស្រុកនិង២១នាក់ចូលមកពីក្រៅប្រទេស។ តួលេខថ្មីនេះនាំអោយថៃមានអ្នកឆ្លងវីរុសផ្លូវដង្ហើមនេះសរុបកើនដល់ ១៧.០២៣នាក់។

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular