អង្គភាព​អ្នកនាំពាក្យ​រាជរដ្ឋាភិបាល នឹង​រៀបចំ​សន្និសីទ​សារព័ត៌មាន​ស្តីពី​វឌ្ឍនភាព​មូលដ្ឋាន​ឃុំ សង្កាត់ និង​ទិសដៅ​ការងារ​បន្ត​របស់​ខេត្ត​កែប​” ដែល​នឹង​ប្រព្រឹត្តិ​ទៅ​នៅ​ថ្ងៃ​អង្គារ​ទី​២ ខែកុម្ភៈ​វេលា​ម៉ោង​៩:៣០​ព្រឹក នៅ​ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី សាល​សេរីភាព​ជាន់​ផ្ទាល់​ដី​៕

អង្គភាព​អ្នកនាំពាក្យ​រាជរដ្ឋាភិបាល នឹង​រៀបចំ​សន្និសីទ​សារព័ត៌មាន​ស្តីពី​វឌ្ឍនភាព​មូលដ្ឋាន​ឃុំ សង្កាត់ និង​ទិសដៅ​ការងារ​បន្ត​របស់​ខេត្ត​កែប​” ដែល​នឹង​ប្រព្រឹត្តិ​ទៅ​នៅ​ថ្ងៃ​អង្គារ​ទី​២ ខែកុម្ភៈ​វេលា​ម៉ោង​៩:៣០​ព្រឹក នៅ​ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ៕

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular