សម្តេច​តេ​ជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​នៅតែ​ផ្តល់​សារសំខាន់​ដល់​ផ្នែក​ឯកជន ដោយ​សម្តេច​បាន លើកឡើងថា​​ផ្នែក​ឯកជន​គឺជា​ដៃគូ​ដ៏​ចាំបាច់​និង​មិនអាច​ខ្វះ​បាន​​។​សម្តេច​បានលើកឡើង​បែបនេះ​នៅក្នុង​សារលិខិត​ជូន​លោកChen Jiangang​ ប្រធាន ក្រុមហ៊ុន​តំបន់​សេដ្ឋកិច្ច​ពិសេស​ក្រុងព្រះសីហនុ​កាលពី​ថ្ងៃទី ២៦ ខែមករា ៕

សម្តេច​តេ​ជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​នៅតែ​ផ្តល់​សារសំខាន់​ដល់​ផ្នែក​ឯកជន ដោយ​សម្តេច​បាន លើកឡើងថា​​ផ្នែក​ឯកជន​គឺជា​ដៃគូ​ដ៏​ចាំបាច់​និង​មិនអាច​ខ្វះ​បាន​​។​សម្តេច​បានលើកឡើង​បែបនេះ​នៅក្នុង​សារលិខិត​ជូន​លោកChen Jiangang​ ប្រធាន ក្រុមហ៊ុន​តំបន់​សេដ្ឋកិច្ច​ពិសេស​ក្រុងព្រះសីហនុ​កាលពី​ថ្ងៃទី ២៦ ខែមករា ៕។

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular