ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា សហការ​ជាមួយ​មជ្ឈមណ្ឌល​ឯកសារ​កម្ពុជា បានរៀបចំ​ពិធី​សម្ពោធ «​ការិយាល័យ​ស្រាវជ្រាវ និង​បណ្ណាល័យ​ខ្មែរក្រហម​» នៅក្នុង​បរិវេណ​គរុកោសល្យ​ភូមិភាគ​ខេត្តកំពង់ចាម នៅ​ថ្ងៃទី​២៩ ខែមករា ឆ្នាំ​២០២១ ក្រោម​អធិបតីភាព​របស់លោក​ស្រី ទន់ សា​អ៊ី​ម អនុរដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា​៕

ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា សហការ​ជាមួយ​មជ្ឈមណ្ឌល​ឯកសារ​កម្ពុជា បានរៀបចំ​ពិធី​សម្ពោធ «​ការិយាល័យ​ស្រាវជ្រាវ និង​បណ្ណាល័យ​ខ្មែរក្រហម​» នៅក្នុង​បរិវេណ​គរុកោសល្យ​ភូមិភាគ​ខេត្តកំពង់ចាម នៅ​ថ្ងៃទី​២៩ ខែមករា ឆ្នាំ​២០២១ ក្រោម​អធិបតីភាព​របស់លោក​ស្រី ទន់ សា​អ៊ី​ម អនុរដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា​៕

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular