វៀតណាម​កាលពី​រសៀល​ថ្ងៃ​សុក្រ បាន​រាយការណ៍​ការ​ឆ្លងកូវី​ដ​១៩​ថ្មី​ចំនួន​៥៣​ករណី ហើយ​ទាំងអស់​សុទ្ធតែ​មាន​ជាប់​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការផ្ទុះ​ជំងឺ​ចុងក្រោយ​នេះ និង​មួយ​ករណី​ជា​​អ្នក​ចូល​មក​ពី​ក្រៅប្រទេស​។​

វៀតណាម​កាលពី​រសៀល​ថ្ងៃ​សុក្រ បាន​រាយការណ៍​ការ​ឆ្លងកូវី​ដ​១៩​ថ្មី​ចំនួន​៥៣​ករណី ហើយ​ទាំងអស់​សុទ្ធតែ​មាន​ជាប់​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការផ្ទុះ​ជំងឺ​ចុងក្រោយ​នេះ និង​មួយ​ករណី​ជា​​អ្នក​ចូល​មក​ពី​ក្រៅប្រទេស​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular