ក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាមនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះ បានអះអាងអំពីការរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ចំនួន៣៤នាក់ទៀត នៅក្នុងខេត្តហាយហ្វឿង និងខេត្ត ក្វាង នីញ ក្បែរ ខាងនោះ ។

ក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាមនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះ បានអះអាងអំពីការរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ចំនួន៣៤នាក់ទៀត នៅក្នុងខេត្តហាយហ្វឿង និងខេត្ត ក្វាង នីញ ក្បែរខាងនោះ ។

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular