ពលករ មកពី​ក្រៅប្រទេស ជាង ២ ពាន់​នាក់ ក្រោយ​ធ្វើ​ច​ត្តា​ឡី​ស័ក និង​តេស្ត បាន​បញ្ជាក់ថា គ្មាន​កូ​វីដ​-១៩

ពលករ មកពី​ក្រៅប្រទេស ជាង ២ ពាន់​នាក់ ក្រោយ​ធ្វើ​ច​ត្តា​ឡី​ស័ក និង​តេស្ត បាន​បញ្ជាក់ថា គ្មាន​កូ​វីដ​-១៩

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular