ផ្អាក​រថយន្ត​ដឹកទំនិញ​, ធុន​ធំ និង​ដឹក​ដី មិនឱ្យ​ធ្វើចរាចរ​លើ​កំណាត់​មហាវិថី​វិមាន​ឈ្នះ​-​ឈ្នះ ជា​បណ្តោះអាសន្ន នៅ​ថ្ងៃទី​០១ ខែកុម្ភៈ

ផ្អាក​រថយន្ត​ដឹកទំនិញ​, ធុន​ធំ និង​ដឹក​ដី មិនឱ្យ​ធ្វើចរាចរ​លើ​កំណាត់​មហាវិថី​វិមាន​ឈ្នះ​-​ឈ្នះ ជា​បណ្តោះអាសន្ន នៅ​ថ្ងៃទី​០១ ខែកុម្ភៈ

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular