​ក្រសួង​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយ​រដ្ឋ​សភា​-​ព្រឹទ្ធសភា​និង​អធិការ​កិ​ច្ចរៀបចំ​សន្និបាត​បូកសរុប​លទ្ធផល​ការងារ​ប្រចាំឆ្នាំ​២០២០ និង​ទិស ដៅ​ការងារ​ឆ្នាំ​២០២១ ពេញ​មួយថ្ងៃ​នៅ​ថ្ងៃ​អង្គា​រ៍​ថ្ងៃទី​២ ខែកុម្ភៈ នៅ​ភោជនីយដ្ឋាន​ទន្លេបាសាក់​២ ខណ្ឌចំការមន រាជធានី​ភ្នំពេញ​។​សន្និបាត​នឹង​ពិភាក្សា​ស្វែងរក​ធាតុ​ចូល​បន្ថែម​លើ​ប្រធានបទ​ចំនួន​បួន​៕

​ក្រសួង​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយ​រដ្ឋ​សភា​-​ព្រឹទ្ធសភា​និង​អធិការ​កិ​ច្ចនឹរៀបចំ​សន្និបាត​បូកសរុប​លទ្ធផល​ការងារ​ប្រចាំឆ្នាំ​២០២០ និង​ទិស ដៅ​ការងារ​ឆ្នាំ​២០២១ ពេញ​មួយថ្ងៃ​នៅ​ថ្ងៃ​អង្គា​រ៍​ថ្ងៃទី​២ ខែកុម្ភៈ នៅ​ភោជនីយដ្ឋាន​ទន្លេបាសាក់​២ ខណ្ឌចំការមន រាជធានី​ភ្នំពេញ​។​សន្និបាត​នឹង​ពិភាក្សា​ស្វែងរក​ធាតុ​ចូល​បន្ថែម​លើ​ប្រធានបទ​ចំនួន​បួន​។​នេះ​បើ​យោងតាម​សេចក្តីប្រកាស​ព័ត៌មាន​របស់​ក្រសួង​នេះ​។៕

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular