វិស័យ​កសិកម្ម និង​ទេសចរណ៍ បានរួម​ចំណែក លើកស្ទួយ​ជីវភាព​ពលរដ្ឋ ឱ្យ​កាន់តែ ប្រសើរឡើង

អភិបាលខេត្ត បានបញ្ជាក់​ជូន នូវ​សមិទ្ធផល​នានា នៃ​ការអភិវឌ្ឍ ក្នុង​ខេត្តព្រះវិហារ ព្រមទាំង​វិស័យ ដែលជា​សក្កា​នុព​ល របស់​ខេត្តព្រះវិហារ គឺ​វិស័យ​កសិកម្ម និង​វិស័យ​ទេសចរណ៍ ដែល​បានរួម​ចំណែក ក្នុង​លើកស្ទួយ​ជីវភាព របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុង​ខេត្ត ឱ្យ​កាន់តែ​ប្រសើរឡើង​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular