លោក​ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស និង​សហប្រតិបត្តិការ​អន្តរជាតិ​ជួបពិភាក្សា​ការងារ ជាមួយ​លោកស្រី​ខា​មេ​ម៉ូ​រេណូ​ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​សហភាព​អឺរ៉ុប​ប្រចាំ​កម្ពុជា​ផ្តោតលើ​ការពិគ្រោះ​យោបល់​ទៅលើ​យុទ្ធសាស្ត្រ​របស់​សហភាព​អឺរ៉ុប​ស្តីពី​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​អភិវឌ្ឍ​ន៍​ជាមួយ​កម្ពុជា​ឆ្នាំ​២០២១-២០២៧​៕

លោក​ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស និង​សហប្រតិបត្តិការ​អន្តរជាតិ​ជួបពិភាក្សា​ការងារ ជាមួយ​លោកស្រី​ខា​មេ​ម៉ូ​រេណូ​ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​សហភាព​អឺរ៉ុប​ប្រចាំ​កម្ពុជា​ ផ្តោតលើ​ការពិគ្រោះ​យោបល់​ទៅលើ​យុទ្ធសាស្ត្រ​របស់​សហភាព​អឺរ៉ុប​ស្តីពី​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​អភិវឌ្ឍ​ន៍​ជាមួយ​កម្ពុជា​ឆ្នាំ​២០២១-២០២៧​។

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular