​ថៃ​នៅ​ថ្ងៃ​សៅរ៍​នេះ​បាន​រកឃើញ​អ្នក​ឆ្លងកូវី​ដ​១៩​ថ្មី​ដល់​ទៅ​៩៣០​នាក់ និង​អ្នកជំងឺ​ម្នាក់​ទៀត​ស្លាប់​ដោយកូវី​ដ​១៩​។​​ទោះជា​មាន​ការឆ្លង​៨០០​ទៅ​៩០០​នាក់​ក្នុង​មួយថ្ងៃ ក៏​ថៃ​កាលពី​ថ្ងៃ​សុក្រ​បាន​បន្ធូរបន្ថយ​ការ​រឹតត្បិត​ដើម្បី​ទប់ស្កាត់​ការឆ្លង​ជំងឺ​នេះ​នៅ​ទូទាំង​ប្រទេស លើកលែង​តែ​តំបន់​ផ្ទុះ​ខ្លាំង ដោយ​អនុញ្ញាត​អោយ​​ស្ថាប័ន ក្រុមហ៊ុន និង​សាលារៀន​បើកទ្វារ​ឡើង​វិញ​។​

​ថៃ​នៅ​ថ្ងៃ​សៅរ៍​នេះ​បាន​រកឃើញ​អ្នក​ឆ្លងកូវី​ដ​១៩​ថ្មី​ដល់​ទៅ​៩៣០​នាក់ និង​អ្នកជំងឺ​ម្នាក់​ទៀត​ស្លាប់​ដោយកូវី​ដ​១៩​។​​ទោះជា​មាន​ការឆ្លង​៨០០​ទៅ​៩០០​នាក់​ក្នុង​មួយថ្ងៃ ក៏​ថៃ​កាលពី​ថ្ងៃ​សុក្រ​បាន​បន្ធូរបន្ថយ​ការ​រឹតត្បិត​ដើម្បី​ទប់ស្កាត់​ការឆ្លង​ជំងឺ​នេះ​នៅ​ទូទាំង​ប្រទេស លើកលែង​តែ​តំបន់​ផ្ទុះ​ខ្លាំង ដោយ​អនុញ្ញាត​អោយ​​ស្ថាប័ន ក្រុមហ៊ុន និង​សាលារៀន​បើកទ្វារ​ឡើង​វិញ​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular