តុលាការ​ក្រុង​ហូ​ជី​មី​ញ​កាលពី​ថ្ងៃ​សុក្រ​ទី​២៩​មករា​បាន​កាត់ទោស​ប្រហារជីវិត​សមាជិក​៦​នាក់​នៃ​ក្រុម​ឧក្រិដ្ឋ​ឆ្លងដែន​មួយ​ដែល​បាន​លួច​ដឹក​ជញ្ជូន​ថ្នាំញៀន​ជិត​១០០​គីឡូក្រាម​​ពី​កម្ពុជា​ចូល​ក្នុង​ប្រទេស​វៀតណាម​។​​សមាជិក​២​នាក់​ទៀត​នៃ​ក្រុម​នេះ​ក៏​ត្រូវបាន​កាត់ទោស​ដាក់​គុក​មួយ​ជីវិត​ផង​ដែរ​។​

តុលាការ​ក្រុង​ហូ​ជី​មី​ញ​កាលពី​ថ្ងៃ​សុក្រ​ទី​២៩​មករា​បាន​កាត់ទោស​ប្រហារជីវិត​សមាជិក​៦​នាក់​នៃ​ក្រុម​ឧក្រិដ្ឋ​ឆ្លងដែន​មួយ​ដែល​បាន​លួច​ដឹក​ជញ្ជូន​ថ្នាំញៀន​ជិត​១០០​គីឡូក្រាម​​ពី​កម្ពុជា​ចូល​ក្នុង​ប្រទេស​វៀតណាម​។​​សមាជិក​២​នាក់​ទៀត​នៃ​ក្រុម​នេះ​ក៏​ត្រូវបាន​កាត់ទោស​ដាក់​គុក​មួយ​ជីវិត​ផង​ដែរ​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular