តុលាការខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំង​បានចេញ​ដីកា​កោះហៅ​លោក​ហ្វា សាលី មេដឹកនាំ​សម្ព័ន្ធ​សហជីព​ជាតិ​ឲ្យ​ចូល​ឆ្លើយ បំភ្លឺ​នៅ​រសៀល​ថ្ងៃទី​៣ ខែកុម្ភៈ​សប្តាហ៍​ក្រោយ​អំពី​ដំណើររឿង “​បរិហាកេរ្តិ៍​ជា​សាធារណៈ និង​ញុះញង់​ឲ្យ​ប្រព្រឹត្ត​បទឧក្រិដ្ឋ​ជាអាទិ៍​” ប្រព្រឹត្ត​នៅ​ចំណុច​ភូមិ​ទួល​ងោក ឃុំ​កំពង់​ហ្លួង ស្រុក​ពញាឮ ខេត្តកណ្តាល កាលពី​ថ្ងៃទី​២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០២០​កន្លងទៅ៕

តុលាការខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំង​បានចេញ​ដីកា​កោះហៅ​លោក​ហ្វា សាលី មេដឹកនាំ​សម្ព័ន្ធ​សហជីព​ជាតិ​ឲ្យ​ចូល​ឆ្លើយ បំភ្លឺ​នៅ​រសៀល​ថ្ងៃទី​៣ ខែកុម្ភៈ​សប្តាហ៍​ក្រោយ​អំពី​ដំណើររឿង “​បរិហាកេរ្តិ៍​ជា​សាធារណៈ និង​ញុះញង់​ឲ្យ​ប្រព្រឹត្ត​បទឧក្រិដ្ឋ​ជាអាទិ៍​” ប្រព្រឹត្ត​នៅ​ចំណុច​ភូមិ​ទួល​ងោក ឃុំ​កំពង់​ល្លួង ស្រុក​ពញាឮ ខេត្តកណ្តាល កាលពី​ថ្ងៃទី​២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០២០​កន្លងទៅ៕

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular