ការបង្កើត​សមាគម​ចលនា​យុវជន​កម្ពុជា ១៥៧ នៅក្នុង​ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង​ដើម្បី​ចូលរួម​ការពារ សន្តិភាព​និង​អភិវឌ្ឍន៍​ប្រទេសជាតិ​

លោក ម៉ឹង ពន្លក ប្រធាន​សមាគម​ចលនា​យុវជន​កម្ពុជា ១៥៧ នៅ​រសៀល​ថ្ងៃទី​៣០ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២១ នេះ បាន​ថ្លែងថាៈ ការបង្កើត​សមាគម ចលនា​យុវជន​កម្ពុជា ១៥៧ គឺ​ក្នុង​គោលបំណង​ចលនា​យុវជន នៅ​គ្រប់​មូលដ្ឋាន ជួយ​ប្រជាជន ដែល​រងគ្រោះ​ដោយ​គ្រោះមហន្តរាយ​នានា ជួយ​ជនពិការ ជួយ​ចាស់ជរា ដោយ​មិន​ប្រកាន់​និន្នាការ​នយោបាយ ពូជសាសន៍ និង​ពណ៌​សម្បុរ​ឡើយ ដើម្បី​រួមជាមួយ រាជរដ្ឋាភិបាល ការពារ​សន្តិភាព ទើប​ប្រទេសជាតិ មានការ​អភិវឌ្ឍ​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular