អាជ្ញាធរថៃកាលពីថ្ងៃអាទិត្យ បានរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ចំនួន៨២៩នាក់បន្ថែមទៀត ដែលធ្វើអោយចំនួនឆ្លងកូវីដ១៩សរុបនៅក្នុងប្រទេសនេះកើនដល់១៨.៧៨២នាក់។មិនមានអ្នកស្លាប់ដោយជំងឺនេះន្ថែមទេ គឺនៅ៧៧ដដែល។

អាជ្ញាធរថៃកាលពីថ្ងៃអាទិត្យ បានរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ចំនួន៨២៩នាក់បន្ថែមទៀត ដែលធ្វើអោយចំនួនឆ្លងកូវីដ១៩សរុបនៅក្នុងប្រទេសនេះកើនដល់១៨.៧៨២នាក់។មិនមានអ្នកស្លាប់ដោយជំងឺនេះន្ថែមទេ គឺនៅ៧៧ដដែល។

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular