ដោយៈ ដកស្រង់​ពី​វចនានុក្រម សម្តេច​សង្ឃរាជ ជួន ណាត​

ឈ្នុល​

​នាមសព្ទ​

​មុខតំណ​កក់​បន្ទោះ​កន្ទេល​
​ឈ្នុលកន្ទេល ។​
​ប្រដាប់​ធ្វើ​ដោយ​ឫស្សី​សម្រាប់​ឆ្វាក់​ខ្សែ​ចង​មង​, ចង​សំណាញ់​
​ឈ្នុល​មង​, ឈ្នុលសំណាញ់ ។​

​តាខាយ​

​នាមសព្ទ​

(​ស​. តាខាយ “​ក្រឡា គ្រឿង​ប្រដាប់​ដាក់​សត្វ មាន​សំណាញ់​, បន្តឹង ជាដើម ឬ​លួស​, អំបោះ​ជាដើម ដែល​ប្រទាក់​ជា​ក្រឡា​”) កម្រង​អង្កាំ​ឬ​ផ្កា​ដែល​ក្រង​ប្រទាក់​ជា​ក្រឡា​គោម មាន​ក្រប​ជា​ខ្នាត​ឲ្យ​ល្មមតែ​នឹង​ផ្នត់​ត្រៃចីវរ​សម្រាប់​គ្រប​ត្រៃចីវរ​អង្គ​កឋិន​ជាដើម​ឲ្យ​ឃើញ​រុងរឿង (​មិនសូវ​ប្រើ​, ច្រើន​ហៅថា គ្រប​ត្រៃ គួរ​ហៅ គ្រប​ត្រៃ ឬគម្រប​ត្រៃ វិញ​) ។​

​បង់​

​កិរិយាសព្ទ​

​ចេញ​ប្រាក់​, ដាក់​ប្រាក់​តាម​កំណត់​
​បង់ពន្ធ​, បង់ថ្លៃខ្លួន​, យកប្រាក់​ទៅ​បង់ពន្ធ​ដី ។​
​ដាក់​, ទម្លាក់​ចុះ​, ដាក់​ផ្សំ​
​បង់អំបិល​, បង់គ្រឿងសម្ល ។​
​គ្រវែង​សំណាញ់​
​បង់សំណាញ់ ។​
​ខាត​, វិនាស​, ខូច​; លង់​, ផុង​, ស៊ុន​
​បង់ទ្រព្យ​, បង់កម្លាំង​, បង់គំនិត​, បង់ប្រយោជន៍​, បង់មារយាទ​, បង់រូបបង់ឆោម​, បង់ដៃ ។​
​សរសេរ​, កត់ត្រា​
​បង់លេខបញ្ជី ។ ល ។​

​បណ្ដាញ​

​នាមសព្ទ​

​អ្វីៗ​ដែលមាន​ក្រឡា​ប្រទាក់​គ្នា​ដូចជា​សំណាញ់​
​បណ្ដាញលួស​, បណ្ដាញទង់ដែង​, បណ្ដាញប្រាក់ ។​

​ប្រមង់​

(—​ម៉​ង់​)

​នាមសព្ទ​

​ឈ្មោះ​សត្វ​ស្លាប​ពួក​ខ្លែង មាត្រ​ស្រដៀង​នឹង​ខ្លែង តែមាន​សម្បុរ​ជាំ​ជាង​ខ្លែង ។​

​នាមសព្ទ​

​ពួក​នេសាទ​អ្នក​បង់សំណាញ់​ចាប់​ត្រី​, អ្នក​ចាប់​ត្រី​ដោយ​បង់សំណាញ់​
​ព្រាន​ប្រមង់ ។​