មេដឹកនាំមីយ៉ាន់ម៉ា អ៊ុង សាន ស៊ូ ជី និងមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ដទៃទៀតមកពីបក្សកាន់អំណាច ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងការឆ្មក់ចូលចាប់កាលពីដើមថ្ងៃចន្ទទី០១កុម្ភៈ។ហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងក្រោយមានភាពតានតឹងអស់ពេលរាប់សប្តាហ៍រវាងរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលនិងយោធាដ៏មានឥទ្ធិពល ដែលបង្កអោយមានការបារម្ភអំពីរដ្ឋប្រហារយោធាមួយដោយសារជម្លោះលទ្ធផលឆ្នោត។

មេដឹកនាំមីយ៉ាន់ម៉ា អ៊ុង សាន ស៊ូ ជី និងមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ដទៃទៀតមកពីបក្សកាន់អំណាច ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងការឆ្មក់ចូលចាប់កាលពីដើមថ្ងៃចន្ទទី០១កុម្ភៈ។ហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងក្រោយមានភាពតានតឹងអស់ពេលរាប់សប្តាហ៍រវាងរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលនិងយោធាដ៏មានឥទ្ធិពល ដែលបង្កអោយមានការបារម្ភអំពីរដ្ឋប្រហារយោធាមួយដោយសារជម្លោះលទ្ធផលឆ្នោត។

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular