ប្រមុខ​រាជរដ្ឋាភិបាល​បានប្រកាស​គាំទ្រ​នូវ​ពាក្យស្លោក “​ទឹកស្អាត​សម្រាប់​ទាំងអស់គ្នា​”

ប្រមុខ​រាជរដ្ឋាភិបាល​បានប្រកាស​គាំទ្រ​នូវ​ពាក្យស្លោក “​ទឹកស្អាត​សម្រាប់​ទាំងអស់គ្នា​”

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular