សម្តេចតេជោហ៊ុនសែន ធានាថា មិនដាក់ប្រទេសឬផ្នែកណាមួយទៅក្នុងគ្រាអាសន្នទេ(ទាក់ទងកូវីដ)។តែសូមឲ្យបងប្អូនចូលរួម។អាជ្ញាធរគ្រប់រាជធានី ខេត្តត្រូវពង្រឹងការអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាល ។ត្រូវពាក់ម៉ាស់ ត្រូវមានអាល់កុល រក្សាគម្លាតសង្គម៕

សម្តេចតេជោហ៊ុនសែន ធានាថា មិនដាក់ប្រទេសឬផ្នែកណាមួយទៅក្នុងគ្រាអាសន្នទេ(ទាក់ទងកូវីដ)។តែសូមឲ្យបងប្អូនចូលរួម។អាជ្ញាធរគ្រប់រាជធានី ខេត្តត្រូវពង្រឹងការអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាល ។ត្រូវពាក់ម៉ាស់ ត្រូវមានអាល់កុល រក្សាគម្លាតសង្គម៕

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular