នៅ​ឆ្នេរ​កម្សាន្ត​ក្រុងព្រះសីហនុ​នឹងមាន​បន្ទប់​ទឹកសាធារណៈប្រាំបួន​កន្លែង​ក្នុងឱកាស​បុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី​

នៅ​ឆ្នេរ​កម្សាន្ត​ក្រុងព្រះសីហនុ​នឹងមាន​បន្ទប់​ទឹកសាធារណៈប្រាំបួន​កន្លែង​ក្នុងឱកាស​បុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី​៕

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular