សម្ដេច​​តេ​ជោ​ហ៊ុនសែន​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​បាន​ថ្លែងថា​ប្រេង​មិនទាន់​អាចជួយដល់​សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា​បានទេ​។ ចំណូល​បាន​ពី​ប្រេង​មិន​ស្មើនឹង​ចំណូល​បាន​ពី​ការយកពន្ធ​ពី​ទិដ្ឋាការ​ទេសចរ​ក្នុង​មួយឆ្នាំ​ផង ៕

​សម្ដេច​​តេ​ជោ​ហ៊ុនសែន​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​បាន​ថ្លែងថា​ប្រេង​មិនទាន់​អាចជួយដល់​សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា​បានទេ​។ ចំណូល​បាន​ពី​ប្រេង​មិន​ស្មើនឹង​ចំណូល​បាន​ពី​ការយកពន្ធ​ពី​ទិដ្ឋាការ​ទេសចរ​ក្នុង​មួយឆ្នាំ​ផង ៕

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular