Home ការកំណត់ សម្តេចតេជោបញ្...

សម្តេចតេជោបញ្ជាក់ពីប្រភពវ៉ាក់សាំង ដែលកម្ពុជានឹងទទួលបានប្រមាណ ២០លានដូស។ ក្នុងនោះទទួលបានជំនួយពីចិន ១លានដូស (មកដល់ខែកុម្ភៈ ចំនួន ៦០ម៉ឺនដូស), ទទួលពីកូវ៉ាក់ដែលជារបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក៧លានដូស, ទិញតាមកូវ៉ាក់១លានដូស និងទទួលបានតាមរយៈជំនួយពីអូស្ត្រាលីខ្ទង់៣លានដូស។ ក្រៅពីនោះកម្ពុជាពិចារណាទិញពីប្រទេសអង់គ្លេស៕

សម្តេចតេជោបញ្ជាក់ពីប្រភពវ៉ាក់សាំង ដែលកម្ពុជានឹងទទួលបានប្រមាណ ២០លានដូស។ ក្នុងនោះទទួលបានជំនួយពីចិន ១លានដូស (មកដល់ខែកុម្ភៈ ចំនួន ៦០ម៉ឺនដូស), ទទួលពីកូវ៉ាក់ដែលជារបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក៧លានដូស, ទិញតាមកូវ៉ាក់១លានដូស និងទទួលបានតាមរយៈជំនួយពីអូស្ត្រាលីខ្ទង់៣លានដូស។ ក្រៅពីនោះកម្ពុជាពិចារណាទិញពីប្រទេសអង់គ្លេស៕

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular